S B 2012 no 170 Wet v 29 okt 12 Geldtransactiekantoren 2012


    wisselkantoor en het bedrijf van geldovermakingskantoor uitoefenen. 2. Het is een wisselkantoor verboden geldovermakingstransacties te verrichten, evenzo is het een geldovermakingskantoor verboden ... leiden of zou kunnen leiden tot een ongewenste ontwikkeling van het financieel stelsel. Artikel 6 Een geldtransactiekantoor dient over een ...


    PDF Document: