‘N KRITIESE ONDERSOEK NA DIE AARD EN INHOUD VAN


    “‘N KRITIESE ONDERSOEK NA DIE AARD EN INHOUD VAN TRUSTBEGUNSTIGDES SE REGTE INGEVOLGE DIE SUID-AFRIKAANSE REG” my eie werk is en dat ek alle bronne wat ek gebruik of aangehaal het deur middel van volledige verwysings aangedui en erken het. April 2006 HANDTEKENING DATUM (Jacob Petrus Coetzee)


    PDF Document: