De geschiedenis van hetgroepswerk


    4.3 Groepswerk in het maatschappelijk werk en trainingen 5 De stand van zaken nu Samenvatting Literatuur Mevrouw N.van Riet is opleider/adviseur methodiek- en organisatie-ontwikkeling bij de Faculteit Sociaal-Agogische Dienstverlening en docente methodiekontwikkeling aan de Voortgezette Opleidingen van de Hogeschool van Amsterdam.


    PDF Document: