Priemgetallen - math ru nl


    Priemgetallen Hoofdstuk 1. Priemgetallen als we eisen dat de priemgetallen oplopen (eigenlijk: niet a open) in grootte, namelijk 12 = 2 2 3, en dat schrijven we meestal als 22 3. Op grond van deze stelling, die we natuurlijk nog wel moeten bewijzen, kunnen we dus spreken van de priemfactorontbinding van een natuurlijk getal.


    PDF Document: