Toelatingsbeleid mbo Clusius College


    Het Clusius College mbo heeft één toelatingsbeleid, geldend voor het hele mbo. Dit beleid wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld door de werkgroep toelating. Het toelatingsbeleid gaat ter instemming naar de directieraad mbo en de Centrale Studentenraad en ter kennisneming naar de algemene directieraad.


    PDF Document: