Radboud Centrum Sociale Wetenschappen


    Moodle (moodle.rcsw.nl) bevat alle cursusinformatie en veel cursusmateriaal, maar ook specifieke opleidingsinformatie, opleidingseisen, roosters, de praktijkopleiding en handleidingen. Voor Moodle ontvangen deelnemers een wachtwoord. Iedereen die toegang heeft tot het


    PDF Document: