ADHD, MEDICATIE EN MAATSCHAPPIJ het rapport van de


    ADHD : wel of geen toename ? 1. Het aantal voorschriften voor methylfenidaat, het meest gebruikte medicijn bij ADHD, is bij kinderen van vier tot achttien jaar tussen 2003 en 2012 meer dan verviervoudigd. 2.


    PDF Document: