˘ ˇˇ - Universiteit Twente


    service granulariteit besluitvormingsproces kunnen ondersteunen. Omdat ervaring op dit moment het enige goede middel schijnt te zijn om betere besluiten omtrent service granulariteit te nemen, analyseert dit onderzoek de kwesties betreffende service granulariteit om hulp aan de onervaren architect te bieden.


    PDF Document: