Ongediplomeerde instroom in het mbo - MBO Raad


    2 Een landelijk beeld van ongediplomeerde instroom in het beroepsonderwijs Om een goed beeld te krijgen van de omvang van de doelgroep voor de entreeopleiding heeft de MBO Raad in beeld gebracht hoeveel deelnemers er in schooljaar 2012-2013 ingeschreven stonden in de aka opleidingen en in de smalle beroepsgerichte bka niveau 1 opleidingen.


    PDF Document: