Algemene Actievoorwaarden de actie Praxis Werking actie


    Page 1 of 4 Algemene Actievoorwaarden Officieel reglement van de ‘40 jaar Praxis’ actie van Praxis Doe-Het-Zelf Center B.V. (hierna te noemen “de actie”) 1. De actie wordt georganiseerd door Praxis Doe-Het-Zelf Center B.V., statutair gevestigd en


    PDF Document: