Dialoog - Deloitte US


    Aan de hand van de liquiditeits-, rentabiliteits- en solvabiliteitskengetallen van uw onderneming generen wij voor u een BMI (Balance Management Index)-rapport met concrete boekhoudkundige en financiële suggesties om het balansmanagement van uw bedrijf – met de nodige aandacht voor uw netto bancaire situatie – in kaart te brengen.


    PDF Document: