De heLpende - Corine Nijenhuis - Luchtcowboy


    gemaakt van gebruikte steigerbalken. Tus-sen het A-frame worden netten gespannen, gevuld met een tiental soorten waterplan-ten. Een nieuw gewest voor de waterdieren. Ambities zijn er genoeg. De duikvereni-ging verlangt naar nog een wrak, ditmaal uit eigen contreien. Dat moet een fantas-tisch territorium worden voor de meerval-


    PDF Document: