Eindwerk in de Agogische wetenschappen, Sociale agogiek


    Bovendien is de definitie die hanteerbaar is voor de hulpverlening anders dan die voor justitie. Waar in de welzijnssector een meer subjectieve definitie kan gelden, is in de juridische sector de bewijsbaarheid belangrijk; hier geldt de toepassing van de strafwet. We hebben ervoor gekozen om twee definities van geweld in dit onderzoek te gebruiken.


    PDF Document: