Onderzoek naar het voorkomen van maagdarmwormen op 13


    Parasitaire wormen bij biologische leghennen 6 Regelgeving biologische landbouw Door de voeding, verzorging en leefomstandigheden van de dieren moet, volgens de Skal-richtlijnen, gezorgd worden voor een optimale natuurlijke weerstand tegen ziekten. Bij de behandeling van ziekten hebben natuurlijke en homeopathische middelen de voorkeur.


    PDF Document: