Non dualiteit en Psychologie Joost Verouden, psycholoog


    hebt _ en hoe verhouden deze zich tot elkaar? Mijn stelling is: non dualiteit is het laatste en het meest fundamentele inzicht dat een mens over zichzelf en de wereld, kan verkrijgen. Non dualiteit biedt de mogelijkheid om opnieuw naar onze huidige psychologische kennis te kijken en duidelijk te krijgen, wat wat is.


    PDF Document: