Wereldwijde implicaties voor - Deloitte US


    Wereldwijde trends en de implicaties voor onderwijs en onderzoek Grenzen verleggen in een ve randerend speelv eld 9 Er zijn grote veranderingen gaande in de samenstelling . van de wereldbevolking. Op mondiaal niveau zal tot 2050 sprake zijn van een forse bevolkingsgroei.


    PDF Document: