Dit rapport is geschreven in opdracht van uiteengezet


    Daarnaast zijn de ervaren belemmeringen soms niet juridisch van aard, maar financieel, economisch of gedragsmatig. Op deze aspecten gaat deze rapportage niet in.


    PDF Document: