Tilburg University Maxis en Praxis de Waard, B W N


    is dat de formule die door de Hoge Raad werd neergelegd in het arrest Doetinchemse woonruimtevordering (HR 25 februari 1949, NJ 1949, 558 zie ook hierna, met name par. 28.4); een formule die als beroepsgrond in verschillende bestuursprocesrechte-lijke regelingen terecht kwam, zoals in art. 8 van de Wet Arob.


    PDF Document: