VP WIJZER MBO-Verpleegkundige Instroom - albeda nl


    STRAKend februari 2018 en geldt alleen voor het instroomjaar. Voor de volgende leerjaren wordt aan het begin van het leerjaar een andere VP-wijzer uitgereikt. De VP-wijzer is bedoeld voor studenten, ouders, docenten en praktijkinstellingen van de opleiding mbo-verpleegkundige van de branche Gezondheidzorg van het Albeda College.


    PDF Document: