P12-14 Michel van Ast


    wie en wanneer, etc. Het is belangrijk om leerlingen, zowel bij kleine als grotere opdrachten, een volledige instructie te geven. En daar kan het digibord een ... bord, is een interactieve klok die aftelt. Leerlingen [en de leraar] kunnen op ieder moment zien hoeveel tijd er nog voor een opdracht resteert. 2.


    PDF Document: