Frans van Galen en Marjolijn Peltenburg Wijzer voor wijzer


    Rechts naast de klok staat aangegeven hoeveel minuten er van het hele uur inmiddels voorbij zijn. Behalve dat dit op de digitale klok voorbereidt, zorgt het er ook voor dat leerlingen zich blijven realiseren dat het uur in 60 minuten is onderver - deeld. Wat ons betreft is er geen reden om het aflezen eerst nog te


    PDF Document: