Sociale Steun Lijst – Interacties (SSL-I) en Sociale Steun


    Sociale steun kan opgevat worden als een kenmerk van de relatie tussen een persoon en zijn/haar maat-schappelijke omgeving. Binnen een relatie kan sociale steun overgedragen worden in de vorm van interacties. Aan de hand van de volgende drie vraag-stellingen komen we tot een nadere specificering van het begrip sociale steun.


    PDF Document: