RIVM rapport 860703001 Evaluatie van pT De bepaling van


    Evaluatie van pT De bepaling van toxische druk in water J. Struijs en D. de Zwart Dit onderzoek werd verricht in opdracht en ten laste van het programma Strategisch Onderzoek RIVM, in het kader van project S/860703, Quantitative Ecological Risk Assessment and Sustainable Biodiversity Functions (QERAS), deelproject Integratie en Implementatie.


    PDF Document: