Onderwijsbeleid en niet-westerse muziek - vub be


    mogelijke redenen waarom niet-westerse muziek tot op heden haar weg niet heeft gevonden naar de Vlaamse conservatoria. Een aantal van deze redenen zijn het gebrek aan financiële middelen, de grote verschillen tussen de westerse en niet-westerse muziek en muziekdidactiek en de grote aanpassingen die een dergelijk opzet met zich mee zou brengen.


    PDF Document: