AANHANGSEL BIJ DE HUUROVEREENKOMST IN VERBAND MET


    Op grond van de geldende wet- en regelgeving (de Waterleidingwet, het Waterleidingbesluit en het Besluit tot wijziging van het waterleidingbesluit in verband met de preventie van legionella in leidingwater) rust op Mooiland Vitalis als eigenaar van collectieve leidingwaterinstallaties een zorgplicht voor het onderhoud van de waterleiding


    PDF Document: