aP ril 2012 - cocrotterdam nl


    De eerstvolgende avonden zijn op vrijdag 27 april en 11 mei. Heracles Toneelgroep ‘de Appel’ in Den Haag weet onze immer kritische recensent ‘Klassiek’ te boeien met het stuk Hera-cles. Een prestatie op zich. Zeker als je weet dat de voorstelling 11 uur duurt. Over drijfveren als macht en lust. En na-tuurlijk de zingeving van het leven ...


    PDF Document: