Het metabool syndroom bij kinderen en jongeren: het belang


    een consensustekst over de definitie van het MetS bij volwassenen (11). Door de stijgende (h)erkenning en ... farmacokinetiek met een vertraagd metabolisme (23).


    PDF Document: