RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek


    SBO De Boei bestond voorheen uit twee locaties, een in Wormerveer en een in Koog aan de Zaan. In mei 2011 zijn beide teams zijn samengevoegd en is de locatie Wormerveer afgestoten. De school heeft 126 leerlingen, verdeeld over 9 groepen, waaronder één groep jonge risicoleerlingen.


    PDF Document: