STUDIE VAN DELOITTE SCHETST KANSEN EN UITDAGINGEN VOOR DE


    Als rond die diensten externe partner-ships gesloten worden en een ecosys-teem gebouwd, dat potentieel leidt tot belangrijke nieuwe inkomstenstromen voor de verzekeraar, spreekt Deloitte van exponential insurance. Olivier de Groote vindt het goed dat de verzekeringsmaatschappijen in Bel-gië werken aan nieuwe diensten en op-


    PDF Document: