The development of a universal Speech Facilitation Program


    spraakontwikkeling is. Drie van die aspekte wat het verbeter na die behandeling met die SFP. Vier van die aspekte het geleidelike verbetering getoon, ongeag van die tipe behandeling en dit kan moontlik toegeskryf word aan algemene ontwikkeling deur die proefpersone en die gereelde behandeling wat ontvang is. Drie van die aspekte


    PDF Document: