Working Apart Together - Universiteit Twente


    WORKING APART TOGETHER FOUNDATIONS FOR COMPONENT GROUPWARE PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit Twente, op gezag van de rector magnificus, prof.dr. F.A. van Vught, volgens besluit van het College voor Promoties in het openbaar te verdedigen op donderdag 4 juni 1998 te 13.15 uur. door Gerard Henri ter Hofte


    PDF Document: