Opleiding Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ (POH-GGZ)


    (POH-GGZ) Als praktijkondersteuner ggz ben je op een laagdrempelige manier van grote betekenis in het leven van patiënten met psychische problemen. In deze opleiding doe je alle vaardig-heden op die je nodig hebt: van vraag- verheldering, signaleren en screenen


    PDF Document: