Presentatie van bevindingen


    Kenmerken van de deelnemende initiatieven(2) • Bij 84% van de initiatieven wordt zorg en ondersteuning geboden door vrijwilligers (niet uitsluitend) • 30% van de initiatieven maakt (ook) gebruik van betaalde medewerkers (NB meerdere antwoorden mogelijk) • Bestaande financieringsbronnen uit zorgwetgeving


    PDF Document: