Uw nummer (letter): 2012/32726 Uw brief van: 6 juni 2012


    adviseur een adviesnotitie t.b.v. de eindselectie Directeur S.S.C. d.d. 22 juni 2012 mogen ontvangen met de daarbij behorende bijlagen. Als bijlagen zijn o.a. bijgevoegd de interne advertentie/oproep voor de sollicitatie, alsmede de CV van de voorgedragen kandidaat en de sollicitatiebrief van de kandidaat.


    PDF Document: