Raamwerk Dubbelkwalificering Verzorgende-IG en


    De opleidingsduur van een opleiding van niveau 3 (vakopleiding) is 2 of 3 jaar. In principe is de studieduur van een ‘combi-vakopleiding’ minimaal 2 + 2 jaar volgens het genoemde minimum in de tekst van artikel 7.2.4a, derde lid onder c. Echter, in Artikel 7.2.7. staat dat een vakopleiding 3 jaar


    PDF Document: