Geïntegreerd onderwijs in wetenschap en techniek op de


    onderwijs in wetenschap en techniek (science) op de lerarenopleiding. Het onderzoek bestond uit twee deelstudies, die de basis vormen voor het ontwerpen van een geïntegreerd aanbod van wetenschap en techniek en de vakken taal en rekenen-wiskunde op de lerarenopleiding voor het basisonderwijs (pabo).


    PDF Document: