Passiviteiten van het Dagelijks Leven (PDL)


    Doel van de PDL-zorg Met het toepassen van PDL-zorg streven we ernaar dat cliënten zo min mogelijk hinder van hun passiviteit(en) ervaren jdens de woon- en leefsitua e en dat zij een gevoel van veiligheid en welbevinden ervaren. Met PDL wordt een hogere kwaliteit van leven beoogd door zorg te


    PDF Document: