Economie Pincode klas 2 VMBO-GT 5e editie Samenvatting


    Economie Pincode klas 2 VMBO-GT 5e editie Samenvatting Hoofdstuk 1 Geld genoeg? Exameneenheid: Consumptie Paragraaf 1.1 Wat is economie? Economie = huishoudkunde, het gaat over geld en keuzes maken Huishouden = een economisch zelfstandige eenheid van één of meer personen Gezin = een huishouden van minimaal twee personen of meer


    PDF Document: