Leren schrijven bij kinderen met dyspraxie In welke mate


    Tegenwoordig worden de termen developmental coordination disorder (DCD of ‘stoornis in de ontwikkeling van de coördinatie van bewegingen’) of dyspraxie veelvuldig en door elkaar ... oorzaak zijn van schoolse leermoeilijkheden, gedragsmoeilijkheden en/of gebrek aan sociale


    PDF Document: