Medewerker HRM, Colofon, Inhoud, Voorwoord, Inleiding, Hr


    • Medewerker human resource management (HRM) (niveau 4). Deze module Medewerker HRM heeft als doel om met behulp van verschillende didactische werkvormen studenten die in de toekomst werkzaam willen zijn in het gebied van humanresourcesmanagement kennis te laten maken met de theorie en de praktijk van het werkveld.


    PDF Document: