Sociale zekerheid en sociale kaart - managementboek nl


    Sociale verzekeringen en sociale 69 ... 7.2 Sociale verzekeringen en voorzieningen 70 7.3 Werknemersverzekeringen 71 7.4 Volksverzekeringen 72 7.5 Sociale voorzieningen 73 7.6 Sociale zekerheid en particuliere verzekeringen 75 ... Verschil meerpersoonshuishouden en gezamenlijke 148 huishouding 13.5


    PDF Document: