EY’s round table


    Mensen bagatelliseren vaak hun eigen falen en overschatten hun eigen mores. Met het gevaar dat er onbewust bepaalde morele superioriteitsgevoelens worden ontwikkeld.’ De Vries: ‘Zelfrechtvaardiging is vaak een factor die speelt bij fraude. Anderen werkten er tenslotte ook aan mee? Ik denk zelfs dat sommige mensen die frauduleus handelen


    PDF Document: