Master in Geschiedenis Geschiedenis van de internationale


    van de internationale betrekkingen is toegankelijk met een universitair bachelordiploma in: • Geschiedenis • Europese studies, variant Geschiedenis* • Politicologie, met ten minste 30 EC aan Geschiedenisvakken* * De examencommissie beoordeelt in deze gevallen of je wordt toegelaten tot het masterprogramma. Zie ook: uva.nl/ma-gib >


    PDF Document: