De ervaring van kinderen met stiefouders


    met de stiefmoeder. Vooral wanneer gescheiden ouders met een nieuwe partner gaan hertrouwen of samenwonen, heeft de nieuwe gezinssituatie invloed op het welbevinden van de kinderen. Gaat het goed in het nieuwe stiefgezin, en dan in het bij-zonder in het contact met de stiefouder, dan gaat het ook


    PDF Document: