Student sociale en militaire wetenschappen - Defensie


    Militaire School, faculteit sociale en militaire wetenschappen (vijf jaar). - Geïntegreerd in de periode KMS, start je de militaire basisopleiding (tijdens winter- en zomerkampperiodes), die bestaat uit de module “Team” (5 weken) gevolgd door de


    PDF Document: