De bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit in


    Ruth Prins 152 CPS 2016-2, nr. 39 Dit artikel heeft als doel de ontstaansgeschiedenis te schetsen van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit in Nederland.


    PDF Document: