Onderwijs aan kinderen met aan autisme verwante stoornissen1


    den en kennis overgedragen die de exploratiedrang van het kind en een behoefte om competent en autonoom te zijn bevredigen (Stevens, 1992). Het kind ervaart dat de ... beelden met een heel concrete betekenis. Bij de bespre-king van de schoolvakken zal ter sprake komen dat dit


    PDF Document: