Engels en de moderne vreemde talen (mvt) - levendetalen nl


    van de coördinatiegroep Curriculum.nu een visiestuk te schrijven en dat dit door het ontwikkelteam Engels/mvt gebruikt wordt als leidraad bij het ontwerpen van de bouwstenen voor een nieuw curriculum. Visie Het voorliggende stuk beschrijft eerst de visie van de VLLT op taalonderwijs in het algemeen en spitst


    PDF Document: