CRIMINALITEIT IN DE KETEN, FRAUDE MET VOEDSEL het


    • Valsheid in geschrifte (art. 125 Sr), oplichting (art. 326 Sr) • Voedsel en Warenwet, Wet Economische Delicten • “In traditional crime investigations, the police are searching for the criminal, but in cases of white collar crime they are searching for the crime.” (Friedrichs, 2010: 278) • Mens rea


    PDF Document: