EEN WETENSCHAP VAN HET GELUK Filosofische beschouwingen


    een kritiek van het geluk als subjectief welbevinden en tot een voorstel van een alterna-tieve definitie van het geluk in aristotelische termen. Op individueel vlak is geluk voor-namelijk een bijproduct van andere waardevolle activiteiten die we ondernemen. Toch is de overheid op dit vlak niet machteloos. Ze kan onrechtstreeks het menselijke geluk


    PDF Document: